Aeon Cobra S 300 2015 vs. Kymco Maxxer 300 2010

Aeon Cobra S 300 2015

Aeon Cobra S 300 2015

Kymco Maxxer 300 2010

Kymco Maxxer 300 2010

Loading...

Overview - Aeon Cobra S 300 2015 vs Kymco Maxxer 300 2010

Aeon Cobra S 300 2015

Aeon Cobra S 300 2015

Kymco Maxxer 300 2010

Kymco Maxxer 300 2010

Technical Specifications Aeon Cobra S 300 2015 compared to Kymco Maxxer 300 2010

Aeon Cobra S 300 2015
Kymco Maxxer 300 2010
Show all
Same only
Differences
Aeon Cobra S 300 2015
Aeon Cobra S 300 2015
Kymco Maxxer 300 2010
Kymco Maxxer 300 2010

Brakes Rear

TypeTypeDiscTypeDrum

Alternative Comparisons

1000PS Partner

LOUISMotorex AGcalimoto GmbHSchuberthContinental Motorradreifen